Złodzieje czasu.pdf

(646 KB) Pobierz
802147534.002.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Złodzieje czasu"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Ben Wisely, rok 2009
Autor: Ben Wisely
Tytuł: Złodzieje czasu
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
Złodzieje czasu
Poznaj bliżej pojęcie czasu ....................................................5
Żyjemy we własnych czasowych klatkach ............................11
Gdzie się podziewa cały ten czas? . ......................................20
Jak rozpoznać „zabójców czasu”, którzy marnują Twój czas? ..26
Organizacja – klucz do gospodarowania czasem ................34
Listy „rzeczy do zrobienia” ..................................................42
Ustalanie priorytetów pomaga w
. .46
Osiągnij więcej w krótszym czasie .......................................51
Sposoby na zaoszczędzenie czasu ........................................56
Robiąc dwie rzeczy na raz ...................................................64
Twój czas – samoanaliza .....................................................69
Powiedz „nie” .......................................................................75
Kunktatorstwo – Twój najgorszy i
dotrzymywaniu terminów
....79
Jak nie stracić motywacji? . .................................................86
Droga do sukcesu ................................................................93
Pracoholicy, strzeżcie się! ...................................................99
Wypalenie zawodowe ........................................................106
Opieszałość . .......................................................................109
Podsumowanie ..................................................................120
najpotężniejszy wróg
101 kroków do sukcesu .........................................123
ZŁODZIEJE CZASU — Ben Wisely — darmowy fragment — Złote Myśli
Kunktatorstwo1 – Twój najgorszy i najpotężniejszy wróg
Kunktatorstwo 1 – Twój najgorszy
i najpotężniejszy wróg
Powiedzmy to sobie wprost: od dłuższej chwili moralizuję
i wznoszę się na wyżyny elokwencji, propagując ideę
umiejętnego gospodarowania czasem. Niemniej zanim
zacząłem tę rozprawę, zapomniałem Cię zapytać, jaką
osobą jesteś. Nie, nie, nie chodzi mi tu o Twój wygląd czy
też Twoje nawyki żywieniowe. Niespecjalnie interesuje
mnie też Twoja entomologiczna pasja bądź fascynacja
geologią. Chcę jedynie wiedzieć, czy jesteś kunktatorem,
ponieważ jeśli jesteś, to na nic zda się wszystko, co mówię
o gospodarowaniu czasem.
Tak więc, czy jesteś kunktatorem?
W rzeczy samej jest to nieco niemądre pytanie – przecież
wszyscy jesteśmy kunktatorami! Kunktatorstwo, czyli od-
kładanie „na potem”, jest równie głęboko zakorzenione
1 Kunktatorstwo – <łac. cunctator 'zwlekający'> Rozmyślne
zwlekanie z czymś, ociąganie się, przeciąganie czegoś, granie na
zwłokę; powolność w działaniu, ociąganie się. Źródło: „Słownik
Wyrazów Obcych PWN” pod red. doc. dr. Jana Tokarskiego, PWN,
Warszawa [przypis tłumacza].
4
802147534.003.png 802147534.004.png
 
ZŁODZIEJE CZASU — Ben Wisely — darmowy fragment — Złote Myśli
Kunktatorstwo1 – Twój najgorszy i najpotężniejszy wróg
w ludzkiej naturze, co stały apetyt na seks. Nie, oczywiście
do tego też się nie przyznasz, ale taka jest prawda. Nasz
stary, dobry kolega Adam wygnany z Raju przez Boga też
miał te dwie cechy, tj. apetyt na seks (jak inaczej, według
Ciebie, Ewa namówiłaby go na skosztowanie zakazanego
owocu?) oraz nawyk kunktatorstwa.
Oczywiście nie istnieje żaden oficjalnie akceptowany dowód
na to, iż Adam był kunktatorem, ale uważam, że możemy to
przyjąć za pewnik, skoro cecha ta leży w naturze każdego
człowieka, zaś wszyscy jesteśmy potomkami Adama.
Zanim zaczniesz podejrzewać, że słowo „kunktatorstwo”
ma konotacje seksualne, pozwól wyjaśnić mi związek po-
między kunktatorstwem a gospodarowaniem czasem.
Kunktatorstwo to po prostu nawyk odkładania na jutro
wszystkiego, co można zrobić dziś. Przypomina Ci to teraz
coś? Brzmi znajomo? Szokująca prawda jest taka, że dzie-
więć na dziesięć osób ma ten nawyk! Mamy w zwyczaju
przekładanie różnych zadań i spotkań. Kunktatorstwo to
ów nikczemny, zdradziecki łotr, który czyha, by udarem-
nić każdy plan mający związek z efektywnym gospodaro-
waniem czasem.
Dodatkowo interesujący w całym procederze kunktator-
stwa jest fakt, iż mamy tendencję do przekładania jedynie
5
802147534.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin