Sekrety prawa przyciągania.pdf

(526 KB) Pobierz
802147527.003.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Sekrety prawa przyciągania"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Krzysztof Trybulski, rok 2009
Autor: Krzysztof Trybulski
Tytuł: Sekrety prawa przyciągania
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
PRAWO PRZYCIĄGANIA – ZAMIAST WSTĘPU .................................5
SEKRET PRAWA PRZYCIĄGANIA .....................................................9
SEKRET PRAWA OBFITOŚCI ...........................................................18
SEKRET TWOJEGO ZADANIA .........................................................23
SEKRET PRAWA DOSTATKU ..........................................................29
SEKRETY PRAWA MYŚLI I WSZECHŚWIATA ................................32
SEKRET PRAWA PIENIĘDZY . .........................................................37
SEKRET PRZYCIĄGANIA SUKCESÓW ............................................48
SEKRET PRZYCIĄGANIA PRZYJAŹNI ............................................54
SEKRET PRAWA WDZIĘCZNOŚCI ..................................................63
SEKRET POPRAWNEGO MYŚLENIA ...............................................65
SEKRET PRZYCIĄGANIA SZCZĘŚCIA .............................................66
SEKRET SIŁY WOLI .........................................................................67
SEKRET PRZEBACZENIA ................................................................70
SEKRET PRZYCIĄGANIA PEWNOŚCI SIEBIE I
......75
SEKRET SKUTECZNEGO DZIAŁANIA .............................................78
PODSUMOWANIE SEKRETÓW PRZYCIĄGANIA ............................80
PODZIĘKOWANIA ..........................................................................82
OPANOWANIA
SEKRETY PRAWA PRZYCIĄGANIA darmowy fragment Złote Myśli
Krzysztof Trybulski
str. 4
Sekrety prawa myśli i wszechświata
Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami.
Zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do myślenia.
A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć,
nie będąc krępowanym wiedzą przeszłości.
Henry Ford
Wszechświat działa według własnych zasad. Wszystko, z czym masz
do czynienia jako człowiek, działa na tych samych prawach wszech-
świata. Jeśli w Twoim umyśle pojawia się jakaś myśl, oznacza to, że
masz siłę urzeczywistnienia swoich myśli i sprowadzenia do swojego
życia tego, o czym myślisz. Wszystko zostało stworzone w ten sam
sposób. Na początku zawsze była myśl, a dopiero później wydarze-
nia, ludzie, przedmioty.
Myśli zawsze przyjmują formę kształtów, które są z nimi zgodne.
W ten sposób urzeczywistnia się myśl o drzewie, które rośnie według
swoich praw, ale również myśl o wszystkim innym, co istnieje we
wszechświecie.
Kiedy w Twoim umyśle pojawia się myśl, powoduje ona automatycz-
nie rozpoczęcie budowania Twojej rzeczywistości. Każda myśl ma ta-
kie prawa i ukierunkowania. Każda myśl urzeczywistniana jest we-
dług z góry przyjętych zasad i praw. Jeśli na przykład myślisz o sa-
mochodzie, to urzeczywistniają się sytuacje, które pozwolą Ci go po-
siadać na własność. Jeśli myślisz o drzewie, prawo przyciągania skie-
ruje Twoją uwagę do sklepu, gdzie będziesz mógł kupić sobie nasiona
olchy albo gruszy, która w pełni rozwinie się po 20 latach. Myśląc
o czymkolwiek, nie urzeczywistniasz tego natychmiast, ale po dłuż-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
 
SEKRETY PRAWA PRZYCIĄGANIA darmowy fragment Złote Myśli
Krzysztof Trybulski
str. 5
szym lub krótszym czasie. Całe szczęście, że każda myśl się natych-
miast nie urzeczywistnia. Gdyby się urzeczywistniała, na świecie pa-
nowałby chaos.
Nie istnieją myśli, które nie dają żadnych efektów. Każda
myśl powoduje określone zachowanie czy wydarzenie. Każda myśl do
czegoś Cię prowadzi. Dlatego wybieraj tylko te myśli, które rzeczywi-
ście są dla Ciebie dobre (pozytywne).
Jesteś centralnym punktem wszechświata. Potrafisz wszystko, co tyl-
ko chcesz potrafić. Wszystko, co było w Twoim życiu przeszłym oraz
teraźniejszym, a także wszystko, co będzie w Twoim życiu przyszłym,
miało i ma początek w Twoim umyśle. Nie istnieje możliwość zrobie-
nia czegokolwiek, jeśli najpierw o tym nie pomyślałeś.
Nie zjesz obiadu, jeśli o nim nie pomyślisz, nie powąchasz kwiat-
ków, jeśli o nich nie pomyślisz, nie wejdziesz do domu, jeśli o nim
nie pomyślisz, nie kupisz sobie nowych butów, jeśli o nich nie po-
myślisz, nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie pomyślisz o szczęściu, nie
zdobędziesz samochodu, jeśli nie pomyślisz o samochodzie, nie
umyjesz rąk, jeśli o tym nie pomyślisz.
Nic nie zdobędziesz, jeśli sam nie wiesz, co chcesz zdobyć. Włącz
swoją świadomą wyobraźnię, zaprzestań pracy rąk i zacznij tworzyć
szczęście i bogactwo za sprawą Twojego największego skarbu oraz
daru – umysłu. Twórz swoje życie za sprawą myśli. Przyciągaj do
swojego życia za sprawą myśli wszystko, czego pragniesz. Naucz się
pragnąć. Zostań znanym na całym świecie pisarzem, gitarzystą albo
kierowcą Formuły 1.
Ściągaj do swojego życia obfitość i wszelką pomyślność, spokojnie
i powoli. Nie bój się, że coś Ci się nie uda. Wszystko ma prawo Ci się
udać i dlatego Ci się uda. Postanów, że od tej chwili urzeczywistniać
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
802147527.004.png 802147527.005.png 802147527.001.png 802147527.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin