Obudź się i zacznij żyć!.pdf

(1324 KB) Pobierz
802147525.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Obudź się i zacznij żyć!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Dorothea Brande, rok 2008
Autor: Dorothea Brande
Tytuł: Obudź się i zacznij żyć!
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
Wstęp .......................................................................................4
Rozdział I:
Dlaczego nam się nie udaje? . ...................................................11
Rozdział II:
Wola Porażki ..........................................................................17
Rozdział III:
Ofiary Woli Porażki ................................................................23
Rozdział IV:
Nagrody Porażki .....................................................................31
Rozdział V:
Ku odpowiedniemu kierunkowi . ............................................44
Rozdział VI:
System w akcji ........................................................................54
Rozdział VII:
Ostrzeżenia i zastrzeżenia ......................................................65
Rozdział VIII:
By nie mówić na próżno ..........................................................71
Rozdział IX:
Zadanie wyobraźni .................................................................78
Rozdział X:
O kodach i standardach ..........................................................85
Rozdział XI:
Dwanaście dyscyplin ..............................................................92
Rozdział XII:
I wszystkiego najlepszego! .....................................................115
Obudź się i zacznij żyć! — darmowy fragment Złote Myśli
Dorothea Brande
str. 4
Rozdział I:
Dlaczego nam się nie udaje?
Rozdział I:
Dlaczego nam się nie udaje?
Czas i energię, które marnotrawimy na porażki, moglibyśmy spokoj-
nie przeznaczyć na osiągnięcie sukcesu.
Absurd? Paradoks? Nie — na szczęście to trzeźwa, prozaiczna praw-
da, która jest pełna obietnic. Przypuśćmy, że pewien człowiek ma
spotkanie setki mil na północ od swojego domu i że jeśli tam doje-
dzie na czas, to do końca swojego życia będzie cieszył się zdrowiem,
szczęściem i bogactwem. Ma wystarczająco dużo czasu i benzyny, by
tam dojechać. Wyrusza, ale stwierdza, że będzie dużo zabawniej, jeśli
pojedzie najpierw dwadzieścia pięć mil na południe, niż jeśli miałby
wyjechać za wcześnie.
Czyż to nie absurdalne?! Nieprawdaż? Benzyna nie ma z tym nic
wspólnego; czas nie ma żadnych preferencji, w jaki sposób zostanie
wykorzystany; droga idzie zarówno na północ, jak i na południe;
i w końcu nasz bohater nie dojechał na spotkanie. Jeśli teraz ten
człowiek powiedziałby nam, że mimo wszystko podobała mu się jego
przejażdżka w złym kierunku, że w pewnym sensie sprawiło mu
większą przyjemność jechanie bez celu niż dotrzymanie terminu
spotkania, że jadąc na południe, doznał wzruszającego wspomnienia
dawnego domu — to czy powinniśmy pochwalić go za bycie popraw-
nym filozofem i stracenie swojej szansy?
Nie! Powinniśmy uważać, że zachował się jak skończony kretyn. Na-
wet jeśli nie dojechał na spotkanie, ponieważ gonił za minionym ma-
rzeniem, to nie powinniśmy go uniewinniać. Albo jeśli przyjechałby
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dorothea Brande
802147525.002.png
Obudź się i zacznij żyć! — darmowy fragment Złote Myśli
Dorothea Brande
str. 5
za późno na spotkanie, ponieważ zgubił się, a mógł sprawdzić wcześ-
niej drogę na dobrej mapie, by tego uniknąć, moglibyśmy mu współ-
czuć, ale powinniśmy źle go osądzić.
Jeśli natomiast porównamy jazdę prosto z nami i z naszymi osiągnię-
ciami, to zachowujemy się dokładnie tak samo, jak bohater naszej
głupiej bajeczki: jedziemy w złym kierunku. Ponosimy porażkę tam,
gdzie moglibyśmy odnieść sukces, tracąc ten sam czas i tę samą
energię.
Porażka wskazuje na to, że nasza energia została przelana w niewłaś-
ciwy kanał. Zabiera się nam energię na odniesienie porażki.
Jest to coś, co rzadko udaje nam się od razu dostrzec. Ponieważ za-
zwyczaj myślimy o porażce jak o konwencjonalnym przeciwieństwie
sukcesu, mamy tendencję do czynienia fałszywych antytez kategorii
dotyczących sukcesu i porażki. Sukces jest pokrzepiający, energiczny,
żwawy; tak też typowe zachowanie kogoś, kto odniósł porażkę to:
apatia, bezczynność, pozycja leżąca. Wystarczająco prawdziwe — ale
to nieprawda, że nie zużywa się żadnej energii. Niech jakikolwiek
psycholog powie nam, ile energii potrzebuje dojrzały człowiek, by
móc stawić opór. Musi zostać stoczona ogromna walka z siłami życia
i ruchem, by móc pozostać w stanie bezczynności, niemniej ta walka
umiejscawia się tak wysoko ponad poziomem naszego życia, że nie
zawsze jesteśmy jej świadomi. Fizyczna bezczynność nie jest w żad-
nym wypadku oznaką, że życiowe siły się wypaliły. Nawet wałkoń
używa energii, gdy śni.
Kiedy porażka zdarza się podczas cennych godzin i zaczynamy zabi-
jać czas bzdurnymi zajęciami, to możemy dostrzec, że energia wyszła
z odpowiedniego kanału. Jednak są też sposoby na zabijanie czasu,
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dorothea Brande
802147525.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin