Nydahl Ole - Jakimi rzeczy są.pdf

(3407 KB) Pobierz
16535025 UNPDF
LAMA OLE NYDAHL
Jakimi rzeczy są
Współczesne wprowadzenie
do buddyzmu
16535025.002.png
Lama Ole Nydahl
Jakimi rzeczy są
16535025.003.png
LAMA OLE NYDAHL
JAKIMI
RZECZY
WSPÓŁCZESNE WPROWADZENIE
DO BUDDYZMU
PRZEŁOŻYŁ
WOJTEK TRACEWSKI
GDAŃSK
1995
16535025.004.png
PRZEDMOWA
DRODZY CZYTELNICY!
osiemdziesiątych nie było chwilową modą. Jak można było tego
oczekiwać w przypadku spotkania z tak bogatym światopoglądem,
w naszych językach wydano już wiele buddyjskich książek. Od dawna
brakowało jednak łatwego do zrozumienia i przystępnego opracowa-
nia obejmującego cały ów obszar. Drugie, znacznie rozszerzone wydanie
tej książki, powstało - znowu z wyjątkową pomocą Caty - w czasie po-
dróży przez Bałkany ich cudownie powolnymi pociągami.
Mam nadzieję, że tekst ten daje możliwość bezpośredniego dotar-
cia do istoty nauki Buddy. Aby to, co przeczytane, mogło stać się również
udziałem serca, dodaliśmy tym razem na końcu książki cztery medyta-
cje, które można przeprowadzać bez dodatkowych wskazówek.
W sierpniu 1994 roku, w polu mocy opiekunki Biały Parasol,
w dniu Czarnego Płaszcza, w drodze do Elisty.
Z najlepszymi życzeniami
Hannah i Lama Ole Nydahl.
S zerokie otwarcie się środkowej Europy na naukę Buddy w latach
16535025.005.png
JAKIMI RZECZY SĄ
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
11
Życie Buddy
Narodziny i życie na dworze
15
• Rozczarowanie i poszukiwania
16
• Duchowa atmosfera północnych Indii
17
• Oświecenie i początek nauczania
18
Nauka Buddy
Mała Droga (Therawadd) - Cztery Szlachetne Prawdy
20
• Wielka Droga (Mahajana) - współczucie i mądrość
24
• Diamentowa Droga (Wadżmjand)
31
• Cele dróg - wyzwolenie i oświecenie
39
Różnorodność dzisiejszego buddyzmu
Klasyczny podział nauki Buddy
42
• Podążanie ścieżką „samemu"
44
• Rozprzestrzenianie się Nauki
w zachodnim społeczeństwie
45
• Medytacje dla zainteresowanych
66
Posłowie
73
16535025.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin