Ascendent_i_Descendent.pdf

(49 KB) Pobierz
Ascendent i Descendent
Ascendent
Ascendent definiuje się jako punkt przecięcia płaszczyzny horyzontu z płaszczyzną
Ekliptyki po stronie wschodniej, lub inaczej, jako wschodzący punkt Ekliptyki. Pominę tu
skomplikowane przekształcenia z trygonometrii sferycznej. Ostatecznie wartość
Ascendentu (jego długość ekliptyczna) wyraża się wzorem:
gdzie:
oznacza czas gwiazdowy w postaci ułamka doby,
oznacza kąt nachylenia płaszczyzny Równika Niebieskiego do płaszczyzny
Ekliptyki.
oznacza szerokość geograficzną miejsca wydarzenia.
Czas gwiazdowy
Czas gwiazdowy określa obrót sfery niebieskiej. Pełny
obrót sfery niebieskiej odbywa się w ciągu 1 doby gwiazdowej. W
ciągu 1 godziny gwiazdowej sfera niebieska obróci się o
15º. Definiujemy go jako kąt godzinny punktu Barana. Ponieważ
rektascensję α mierzymy do punktu Barana, a położenie (kąt
godzinny τ) punktu Barana od południka zerowego, zachodzi
zależność:
θ = α + τ.
Aktualny czas gwiazdowy jest równy rektascensji α gwiazdy górującej, tzn.
przechodzącej przez południk miejscowy (Medium Coeli).
Czas gwiazdowy jest czasem miejscowym, obowiązującym tylko na danym południku
geograficznym.
Czas gwiazdowy na Ziemi obliczamy wg wzoru (wynik otrzymujemy w dobach):
t 2 = (JD-2415020)/36525,
θ = 0,5 + JD + (6,6460656 + 2400,0513×t 2 2
+ 2,58×10-5×t22 + λ/15)/24.
gdzie: λ = długość geograficzna w radianach, JD = czas UTC w postaci daty juliańskiej.
lub w stopniach wg wzoru:
t 2 = (JD-2451545)/36525,
θ = (280.46061837 + 360.98564736629×(JD - 2451545.0) + t 2 2 ×
(0.000387933-t/38710000) + λ/15).
gdzie: λ = długość geograficzna w radianach, JD = czas UTC w postaci daty juliańskiej.
Z uzyskanych wyników rozpatrujemy tylko część ułamkową.
--JR 22:35, 4 gru 2006 (CET)
114396870.001.png 114396870.002.png
Descendent
Descendent definiuje się analogicznie jako punkt przecięcia płaszczyzny horyzontu z
płaszczyzną Ekliptyki po stronie zachodniej, lub inaczej, jako zachodzący punkt Ekliptyki.
W obliczeniach oznacza to, że
Artykuł pochodzi ze strony AstroAlgorytmy
 
114396870.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin