3550A.txt

(0 KB) Pobierz
oprogramowanie do urz�dzenia 3550A / 3570A Uwaga nie do urz�dze� zaczynaj�cych si� od numeru seryjnego WYFxxxxxx oraz MQN0725xxxxx do tego modelu opis aktualizacji znajduje si� :***********************************************************************************
INSTRUKCJA WYKONANIA REINSTALACJI OPROGRAMOWANIA URZ�DZENIA GOCLEVER ( 3550A/ 3570A/ 4330A/ 4330A BT/ 3584/ 4384 FM/ 4384 FM BT/

UWAGA - urz�dzenie musi by� pod��czone do �r�d�a zasialania !!!!!!!
Je�eli jest to mo�liwe reinstalacj� oprogramowania prosz� wykona� na innej karcie SD je�eli jednak nie jest to mo�liwe zaleca si� wykonanie kopii karty SD na dysk twardy komputera
Zgłoś jeśli naruszono regulamin