formy zajęć dydaktycznych.odt

(16 KB) Pobierz

Wg Lerner i Skatkin

metoda objaśniająco – poglądaowa

                      pokaz

                      wykład

                      lektura

                      program radiowy i tv

metoda problemowa

                      wykład

                      obserwacja

                      praca z książka

                      eksperyment

                      wycieczka

metoda częściowo poszukująca

                      smaodzielna praca uczniów

                      układanie planu rozwiązania problemu

                      wykonanie projektu badawczego

metoda badawcza

                      studiowanie litaratury przedmiotu

                      opracwanie planu badań

                      wysuwanie i weryfikowanie hipotez

                      stosowanie uzyskanejwiedzy

 

Wykład

                      aktywne uczestnictwo w wykładzie wymaga dużego wysiłku i znacznej dojrzałości umysłowej młodzieży. Wymaga skupieniauwagi oraz rozwiniętego myślenia.

                      Skuteczność wykładu zależy od należytego przygotowania.

                      Budowa wykładu musi być przejrzyta, logiczna, systematycznie przedstawiać treść, trafnie dobierane przykłady

 

Dyskusja

                      jednoznacze formułowanie pytań i problemów

                      przezntowanie własnego punktu widzenia w  logiczny i uzasadniony sposób

                      zwalczanie poglądów przeciwników rzeczowymi argumentami

                      nie wywołaniu konfilktu lecz dążenie do rozwiązania problemu

 

rodzaje dyskusji

                      wielokrotna wprowadzenie i podanie problemu, praca w mniejszych grupach i przedstawienie rozwiązań przez wszystkich uczestników i wyprowadzenie wniosków

                      obserwowana (panelowa) prowadzona przez kilka osób przed szerszym gronem słuchaczy, najpierw biernie się przysłuchują, późniaj właczają do rozmowy, dyskusję podsumowują specjaliści 

                      okrągłego stołu stosowana po wykładzie w celu swobodnej wymiany zdań

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin