Plan 5 - latki styczeń.doc

(174 KB) Pobierz
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ                      W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH

 

 

  TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

1. DOKARMIAMY  ZWIERZĘTA I PTAKI
 
2. MRÓZ, ŚNIEG I COŚ JESZCZE

 

3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

4. BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

 

5. ZABAWY NA ŚNIEGU I SPORTY ZIMOWE

 

LITERATURA:  

1.     Kalendarz  muzyczny  w  przedszkolu – U. Smoczyńska- Nachtman.

2.     Wychowanie  fizyczne  w  przedszkolu -  K. Wlaźnik.

3.     Gry  i zabawy dydaktyczne – M. Bogdanowicz.

4.     Zabawy  rozwijające  dla  małych  dzieci – M. Trawińska.

5.     Utwór Cz. Janczarski ,, Zabawa karnawałowa ’’.

     6.   Opowiadanie I. Landau ,, Babcia też człowiek ’’ .

     7.   Zbiór wierszy na uroczystość Dnia babci i dziadka. 

     8.  Opowiadanie H. Łochocka ,, O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku ’’.

Cykl tematyczny

Obszar edukacji,                     w którym działa dziecko            i nauczyciel

Rodzaj aktywności

Inne formy aktywności

Oczekiwane rezultaty

 

Uwagi

2. 01. – 6. 01. 2006  DOKARMIAMY ZWIERZĘTA I PTAKI

Cel ogólny: Kształtowanie  przyjaznego odnoszenia się do zwierząt – opiekowanie się  zwierzętami potrzebującymi pomocy  

I. Inscenizacja opowiadania                  H. Łochockiej ,,O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku                        i rondelku” .  

    

Zestaw ćw. gimnastycznych nr 15

     ( K. Wlaźnik )

 

Ćwiczenia graficzne – rysowanie po śladzie konturu ptaków lub zwierząt.

 

II. „Ptaki z zimowej stołówki” - zapełnianie konturu wybranego ptaka kawałkami wcześniej przygotowanej bibuły, papieru kolorowego, włóczki lub plasteliny; Zapoznanie                         z wyglądem ptaków, nazywanie całorocznych w oparciu                              o ilustracje.

 

Zagadki słuchowe – rozpoznawanie głosów ptaków i zwierząt. Zabawy rytmiczno – ruchowe.

 

III. „Goście w karmniku” – przeliczanie ptaków w karmniku, dodawanie i odejmowanie

w zakresie 5.

 

Językowa

 

 

 

 

Ruchowa

 

 

Plastyczna

 

 

Plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyczna

 

 

 

Umysłowa

 

 

- zestaw ćwiczeń

  porannych wg 

  K. Wlaźnik nr 16

- zabawy  ruchowe:

  „ptaszki w gniazdkach” 

  orientacyjno –

  porządkowa

  „zanieś śniadanie”    

  z  elem.   równowagi

  „Krety”

  z elem. czworakowania.

-’Kto pamięta o zwierzętach?” –słuchanie opowiadania I. Salach.

- oglądanie ilustracji przedstawiających tropy różnych zwierząt

- gromadzenie pokarmu dla ptaków,

- zabawa dydaktyczna „Który ptaszek wywołany?”.

- zabawa integrująca grupę „Zaczarowany staw”

- zabawa tropiąca „Karmnik dla ptaków”

- praca z książką, str. 24,

  25, 26

-  wie, że należy dokarmiać ptaki                  i zwierzęta w okresie zimowym

-  potrafi  rozpoznać ptaki spotykające się przy karmniku

-  wie co robią niektóre zwierzęta zimą

-  zna  technikę  łączenia  różnych  materiałów plastycznych

- potrafi właściwe gospodarować materiałem plastycznym

-  przelicza, dodaje               i odejmuje w zakresie 5 

- chętnie  bawi  się              z  rówieśnikami

- stara  się  skupić  swoją  uwagę

- rozpoznaje głosy niektórych ptaków             i zwierząt.

 

 

Cykl tematyczny

Obszar edukacji,                     w którym działa dziecko            i nauczyciel

Rodzaj aktywności

Inne formy aktywności

Oczekiwane rezultaty

 

Uwagi

2. 01 – 6. 01. 2006  DOKARMIAMY ZWIERZĘTA I PTAKI

Cel ogólny: Kształtowanie  przyjaznego odnoszenia się do zwierząt – opiekowanie się  zwierzętami potrzebującymi pomocy

Zestaw ćw. gimnastycznych nr 15

     ( K. Wlaźnik )

 

IV. ,, Ptasie rady na mróz”. Rozbudzanie uczuć opiekuńczych          w stosunku do ptaków, w oparciu          o wiersz I. Brylińskiej „Pomponik” - stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu działalności umysłowej dzieci, samodzielne przygotowywanie wysokoenergetycznej karmy dla ptaków dużych i małych. Sprawdzanie zawartości tłuszczu w ziarnach i orzechach

 

,,Utrwalenie poznanych piosenek -  śpiew indywidualny i zbiorowy, zabawy ilustrowane ruchem, ćwiczenie rytmu, wyobraźni muzycznej.

 

V. „Puste brzuszki i ślady na śniegu” – wykonywanie karmników dla ptaków i paśników dla zwierząt         z gotowych elementów.

 

Zestaw ćw. gimnastycznych nr 15

     ( K. Wlaźnik )

Ruchowa

 

 

Językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyczna

 

 

 

 

 

Plastyczna

 

 

 

 

Ruchowa.

- elementy  ćwiczeń wg 

   Dennisona - ruchy

   naprzemienne, słoń 

   pompowanie piętą,

   leniwe ósemki

-  zabawy  ruchowe  na 

   terenie  ogrodu 

   przedszkolnego

- zabawa tropiąca „Czyje

  to ślady?”

- zabawy  z  Pedagogiki

    zabawy KLANZA

    ,,  Deszczyk ’’

    ,,  Samolot  ’’

    ,,  Ciasto 

- zabawy dowolne 

  w kącikach

  zainteresowań

- układanie zdań

  dotyczących ilustracji,

  określanie, czy są to

  zdania prawdziwe czy

  fałszywe

- rozwiązywanie zagadek

  umysłowych o ptakach

- rozwijanie umiejętności

wyrażania uczuć w czasie

zabawy „Wyrażanie

uczuć”

- potrafi  skupić  uwagę

  i  wypowiadać  się  na

  temat

- odpowiada  na  zadawane  pytania

- potrafi rysować po

   śladzie

- rozwiązuje zagadki

  umysłowe

- wie jakim pokarmem

  należy dokarmiać ptaki

- potrafi samodzielnie

  przygotować pokarm

  dla ptaków

- potrafi zaśpiewać

  poznaną piosenkę

- potrafi ruchem 

  naśladować treść

  piosenki

- potrafi wykonać 

  ćwiczenia gimnastyki

  umysłowej

- potrafi samodzielnie

  wykonać pracę

  z gotowych

  elementów.

 

Cykl tematyczny

Obszar edukacji,                     w którym działa dziecko            i nauczyciel

Rodzaj aktywności

Inne formy aktywności

Oczekiwane rezultaty

 

Uwagi

9. 01 – 13. 01. 2006 MRÓZ, ŚNIEG I COŚ JESZCZE

Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci, poszerzanie wiadomości o zimie.

 

I. „Sen drzewa” Rozmowa z dziećmi  w oparciu o wiersz I. Panfil „Drzewa zimą”. Ćwiczenia dramowe, ćwiczenia oddechowe. Obserwacja i badanie dotykiem „uśpionego” drzewa.

 

  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

  z pudełkami po zapałkach            

  ( K. Wlaźnik nr 16 )

 

  Ćwiczenia graficzne – „gwiazdki śniegowe”

 

II.    ,,Zimowe obrazki – malowanie obrazków białą lub błękitną farbą plakatową na folii aluminiowej inspirowane wierszem E.Sujeckiej „Zimowe malowanie”.

 

„Śnieżynkowa zabawa” – improwizacja ruchowa utworu „Nad pięknym Modrym Dunajem”                   J. Straussa. Zapoznanie dzieci                  z krokiem walca

 

 

 

Językowa

 

 

 

 

 

 

Ruchowa

 

 

 

Plastyczna

 

 

Plastyczna 

 

 

 

 

 

Muzyczna

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin