plan ramowy(2)gajos.odt

(9 KB) Pobierz

Rafał Gajda 4 Eb

 

Temat: RÓŻNE SPOSOBY OPOWIADANIA O DOŚWIADCZENIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. ZANALIZUJ WYBRANE PRZYKŁADY LITERACKIE.

 

Ramowy plan wypowiedzi.

 

1.      Określenie problemu:

Różnice w sposobie relacjonowania przeżyć żołnierza, cywila i więźnia w czasie II wojny światowej.

 

2.      Kolejność prezentowanych argumentów:

         II wojna światowa jako ważny temat w literaturze.

         Reporterski sposób opowiadania w utworze „Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza.

         Wszechstronna, dokumentalna relacja wojenna w „Najdłuższym dniu” Corneliusa Ryana.

         Doświadczenia obozów koncentracyjnych – Zofia Nałkowska i Tadeusz Borowski.

         Życie konspiracyjne i powstanie warszawskie w powieści „Kolumbowie rocznik 20”.

         Relacje uczestników powstania w „Pamiętnikach żołnierzy baonu Zośka”.

         Różne postawy przedstawicieli narodu niemieckiego w dramacie „Niemcy” Kruczkowskiego.

         Humorystyczne ukazanie życia codziennego okupowanej Warszawy w „Cafe Pod Minogą” Wiecha.

         Poezja żołnierska oraz poezja pokolenia kolumbów.

 

3.      Wnioski:

         Sposoby opowiadania zależne od rodzaju przeżyć wojennych.

         Użycie różnych form literackich w przekazywaniu doświadczeń.

         Różnice wynikające z przynależności opowiadającego do jednej ze stron konfliktu.

 

 

 

 

                                                       

 

Podpis                           

Zgłoś jeśli naruszono regulamin